Mokymai ir seminarai

Seminarai ir mokymai

Konferencijos
Mokymai
Verslo misijos
Seminarai

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymų rengimas ir darbuotojų veiklos vertinimo tvarka 2017 metais


Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymų

rengimas ir darbuotojų veiklos vertinimo tvarka 2017 metais:

nauji reikalavimai ir jų praktinis taikymas

2017 m. gegužės 4 d., Alytus

 

Dr. Virginija Chreptavičienė Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorė.

Darbo teisės, žmogiškųjų išteklių valdymo, informacijos valdymo srityse specializuojasi

23 metus. Lektorė yra 30 mokslinių straipsnių autorė, dalyvavo daugelyje nacionalinių ir

tarptautinių projektų, parengė monografiją žmogiškųjų išteklių valdymo tema, dvi knygas

dokumentų valdymo tematika, 23 metus veda seminarus, vidinius mokymus, konsultuoja

įmones darbo teisės, dokumentų valdymo tematika, dalyvavo rengiant Lietuvos

Respublikos Vyriausybės administravimo sistemą.

Mokymų laikas – 9.00-14.00 val. (6 ak. val.)

 

Mokymų vieta – Alytaus verslo konsultacinis centras, S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, II aukštas

 

Kavos pertraukėlė – 11.00-11.30

 

MOKYMŲ PROGRAMA

1. Sąvokų rofesija , valifikacija , valifikacijos lygmuo , valifikacijos specializaciją , valifikacijos

 

lygmuo ir kvalifikacijos specializacija aptarimas.

 

2. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus paskirtis, turinys ir taikymas rengiant biudžetinių įstaigų darbuotojų

 

pareigybių aprašymus.

 

3. Biudžetinių įstaigų darbuotojų:

3.1. pareigybių aprašymų rengimas: struktūros, turinio ir įforminimo privalomi reikalavimai;

3.2. pareigybės pavadinimo ir pareigybės grupės nurodymas;

3.3. pareigybės grupės ir lygio nustatymas. valifikacijos lygmenų apibre z imai pagal Lietuvos profesijų

klasifikatorių.

3.4. pareigybės pavaldumo nustatymas;

4. Atitinkamos pareigybės specialių reikalavimų aprašymo reikalavimai:

4.1. išsilavinimas;

4.2. profesinė darbo patirtis;

4.3. užsienio kalbų mokėjimas;

4.4. kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;

4.5. teisės aktų išmanymas;

4.6. kiti specialūs reikalavimai.

5. Biudžetinės įstaigos darbuotojo funkcijų aprašymo privalomi reikalavimai.

6. Biudžetinės įstaigos darbuotojo atsakomybės aprašymo privalomi reikalavimai.

7. areigybės aprašymo įforminimo privalomi reikalavimai.

8. avyzdinė valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojo pareigybės aprašymo forma.

Biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybės aprašymų pavyzdžiai.

9. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo reikalavimai: vertinimo terminai ir tvarka.

 

10. Darbuotojo veiklos vertinimo procedūra. Darbuotojo veiklos vertinimo išvada: struktūra, turinys.

11. Darbuotojo veiklos rezultatų aptarimas pokalbio su vadovu metu.

12. Biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos įvertinimo kriterijai.

13. Darbuotojo veiklos vertinimo išvados įforminimas.

Kiekvienas dalyvis mokymų metu gaus dalomąją medžiagą ir dalyvio pažymėjimą.

 

Dalyvio mokestis - 60,00 Eur

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

Tel. 8-315-74357; 8-682-50121; f. 8-315-74068; el. paštu administratore@avkc.lt
Kiekis: